Onze Missie

Onze Visie

Het is onze wens dat de kinderen van Happy Home zich volledig kunnen ontplooien en evolueren tot onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen.

Onze missie

Samen met de leden van de gemeenschap en de plaatselijke autoriteiten een nieuwe start mogelijk maken voor kwetsbare kinderen en weeskinderen. Aan deze kinderen een kans op een beter bestaan bieden door ze groot te brengen binnen een warme en serene familie, een prima opvoeding te geven, medische verzorging en gezond voedsel te verschaffen.