Gezondheid

De gezondheid

Wat de gezondheidszorg betreft: de kinderen kunnen rekenen op de aanwezigheid van Rose, mama van de familie Sagwa Mdeizi die voltijds verpleegster / mama is en 24/24 bereikbaar. Ze woont op enkele passen van het weeshuis. Gedurende haar afwezigheid wordt ze vervangen door een hulpverpleegster.

Naast de verpleging binnen het weeshuis, kunnen we altijd beroep doen op het ziekenhuis in Migori, 5 km verderop.

Wat betreft de preventieve zorg:

Veiligheid

Stella en het gebied rondom zijn over het algemeen zeer veilig. Er zijn praktisch nooit incidenten. Toch hebben wij enkele voorzorgsmaatregelen genomen: span>

Maar bovenal is de veiligheid een zaak van goede relaties met de autoriteiten van alle andere leden van de dorpscommunauteit

« In Afrika is een hechte gemeenschap een bescherming tegen criminaliteit. In een evenwichtige gemeenschap zijn de leden namelijk én informant én veiligheidsagent. »