Onderwijs


Onderwijs

Happy Home wil de kinderen zoveel mogelijk kansen geven op vlak van onderwijs. Na de kleuterschool en het lager onderwijs zullen ze naargelang hun bekwaamheden en interesses, klassiek secundair onderwijs of een beroepsopleiding volgen. De beste leerlingen krijgen de mogelijkheid een hogere opleiding te volgen.

Om de slaagkansen van onze kinderen te verhogen, komen er na school leraren die de kinderen helpen met huiswerk en het verder opvolgen van het leerproces.

Het Keniaanse onderwijssysteem is geïnspireerd op het Britse: het kleuterklasje kan al worden bezocht vanaf 2 jaar. Vervolgens gaat men naar de lagere school vanaf 7 jaar, in de klassen Standaard 1 tot 8.

De toelating tot het secundair onderwijs hangt af van de behaalde resultaten op het nationale lager onderwijs examen.

De beste leerlingen mogen doorstromen naar een (dure) nationale school, een tweede groep krijgt toegang tot de provinciale scholen en de anderen kunnen intreden in een districtschool in één of ander dorp.

Het secundaire niveau omvat 4 jaar, van “Form 1” tot “Form 4”, met aan het eind een nationaal secundair examen. De beste leerlingen krijgen een studiebeurs aan de universiteit.
résultats à cet examen.

Dankzij het Keniaanse programma voor gratis onderwijs zijn de schoolkosten tot aan het einde van de lagere school beperkt, maar deze stijgen jammer genoeg spectaculair vanaf het secundaire niveau.

Daarom zijn we verplicht vandaag te beginnen sparen om de kinderen morgen een studiekans te geven!


Vrije tijd en huishoudelijke taken

Het personeel van Happy Home zorgt ervoor dat de kinderen opgroeien in een goede omgeving en met respect voor de plaatselijke gebruiken. De invulling van de vrije tijd van een kind in Kenia is héél anders dan wat wij gewoon zijn. Kinderen zijn inderdaad verantwoordelijk voor een groot deel van de huishoudelijke taken, een leerschool voor hun toekomst.

Het is elke dag een uitdaging om erover te zorgen dat de kinderen zich goed vermaken (daar hebben ze geen enkel probleem mee!) maar ook dat ze de gewoontes en tradities kennen en zo hun plaats opnemen in de gemeenschap. De kinderen moeten zoveel mogelijk opgroeien zoals andere kinderen in de gemeenschap.

Om hierin te slagen proberen wij:

· een familiaal kader te scheppen met respect voor de plaatselijke gebruiken;
· een efficiënte verdeling van de huishoudelijke taken te verzekeren;
· de technische vaardigheden die nodig zijn in een rurale omgeving aan te leren (handenarbeid, landbouwtechnieken, veeverzorging…);
· te zorgen voor het welzijn en de psychologische begeleiding van de kinderen;
· optimale regels voor hygiëne, voeding en gezondheid te volgen.

 

Een blik in onze fotogalerij verschaft u een kijkje in de dagelijkse bezigheden van de kinderen. Om er nog meer over te weten nodigen we u uit enkele minuten de tijd om de Happy Home Nieuwsbrieven te doorlopen! (kijk onderaan op de pagina “News”)