De Kinderen

De kinderen

Wie zijn onze kinderen?

De doelstelling van Happy Home (HH) is het ter hulp komen van de meest behoeftige kinderen in en rond Stella. Vaak gaat het dus over kinderen die beide ouders zijn verloren, maar HH ontvangt ook niet-weeskinderen die door de sociale diensten van de plaatselijke overheid worden omschreven als zijnde noodlijdend.


In samenwerking met de lokale overheid en met de leden van de gemeenschap wordt er altijd eerst nagegaan of er geen opvang mogelijk is in de familie of de gemeenschap van het kind.

Happy Home geeft voorrang aan de meest dringende gevallen, zonder onderscheid van stam, taal of religie. Ook probeert HH zoveel mogelijk broers en zussen samen te houden.

De doelstelling van Happy Home is deze kinderen een opleiding te laten volgen, in functie van hun specifieke bekwaamheden, en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun re-integratie in hun respectieve gemeenschap eens volwassen.

Kleding en onderdak

Mamdogo (letterlijk “kleine mama” of Rose) is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de kledingstok. Elk kind heeft zijn eigen kleerkastje. Om onkosten te besparen komt het grotendeel van de kleding van donaties. Ze worden dan uit België getransporteerd door een vriendelijk hostesse van Brussels Airlines. Ziehier hoe u kunt bijdragen aan de samenstelling van het kleerkastje van onze kinderen en meteen uw gedragen kinderkleding kunt recycleren.

De jongens en de meisjes slapen in aparte kamers. De oudsten staan in voor de kleineren.