7. Organisatie

Organisatie

Organisatorische Structuur

Ziehier een klein overzicht van de structuur die wij hebben opgezet om ons project in goede banen te leiden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met uitzondering van de lokale directeur en het personeel in HH, zijn alle mensen die zich voor HH inzetten, zowel op bestuursniveau als in de fondsenwerving, onbetaalde vrijwilligers. Ook voorzien wij de aanstelling van een financiële auditeur om de rekeningen regelmatig te controleren.

Omkadering

Het personeel van Happy Home wordt onderverdeeld in twee categorieën:

A) Professionele personeel

  • Directeur
  • Verpleegster (doet ook dienst als magazijnmeester en penningmeester) + vervanging
  • Sociale assistente

B) Ondersteunend personeel.

  • 4 “mama’s”, roterend twee ’s nachts, twee overdag die ook koken en kuisen
  • Nachtwachter + vervanging 

Het ondersteunende personeel, de directeur en de verplegers worden exclusief gerecruteerd binnen de locale gemeenschap. We hechten veel belang aan hun kennis van de lokale cultuur en gewoontes die ze aan de kinderen moeten overdragen. Enkel voor de sociale assistente zoeken we ook buiten de gemeenschap naar een vrouw met de vereiste opleiding. Deze persoon speelt een spil positie in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en zorgt voor het contact met de families van de kinderen en met de sociale diensten van de regering.

Wij willen in Happy Home een familiale sfeer creëren, daarom zijn er meerdere “mama’s”zodat zij dicht bij de kinderen kunnen staan. Verder verwachten wij van het personeel een zekere flexibiliteit om meer dan één functie te bekleden. Gedurende verlof- en ziekteperiodes is er voor alle sleutelfuncties een vervangingspersoon voorzien.

Naast dit vast personeel komen er regelmatig professionele krachten langs om de kinderen te helpen, zoals kinderpsychologen of leraars, naargelang de specifieke noden van onze kinderen. Daarnaast komen vaak ook vrijwilligers uit Kenia of het buitenland meehelpen in Happy Home. En natuurlijk zijn de familieleden, meestal de grootouders, steeds van harte welkom!

Kortom, er is altijd leven in de brouwerij!

 

Leden van de Bestuursraad

Juridisch statuut van Happy Home

In Kenya is het project Happy Home Orphanage gestart als “self help group”. Het is geregistreerd bij de overheidsdiensten en ontving twee werkingscertificaten. Eén van deze certificaten is hernieuwbaar en dus onderworpen aan regelmatige controles, zowel van de kinderen als van het tehuis.

Kenya heeft een heel strak wettelijk systeem op gebied van de opvang van weeskinderen. Dit systeem moet erover waken dat de geplaatste kinderen alles krijgen wat nodig is voor hun ontplooiing.

Drie buitenlandse erkende en geregistreerde organisaties zonder winstoogmerk waken over onze organisatie en ons financieel beleid:

  • In België is ons project ondergebracht bij de VZW”A.M.I.E.”
  • In Canada bij “ESEE-MONDE”
  • In de Verenigde Staten van Amerika waakt “African Children Haven” over de fondsenwerving.

Op dit moment zijn we in procédure om een Keniaanse NGO op te richten die zal ageren als overkoepelende organisatie voor het project “ Happy Home Orphanage” en later misschien andere projecten. De Keniaanse wetgeving kent inderdaad meer voordelen en bescherming toe aan als NGO erkende entiteiten.

 

AttachmentSize
certificate1.JPG77.75 KB